eksamensbesvarelse

Eksamensbesvarelse i digital markedsføring

Jeg ønsker å dele min eksamensbesvarelse i Digital markedsføring med dere. Den 09. januar fikk vi vår første eksamen i faget Digital markedsføring. Dette var en individuell eksamen som teller så mye som 30% av sluttkarakteren. Vi har nå fått tilbake karakteren som jeg ble stor fornøyd med. Jeg tenkte derfor å dele besvarelsen min med dere, og håper dere finner det interessant! Jeg vil først presentere oppgaven og legger eksamensbesvarelsen min til slutt.