Problem

Et problem jeg ønsker å løse

Tidlig i semesteret gav Karl Phillip oss en oppgave om å skrive om et problem vi skulle ønske var løst. Oppgaven er inspirert av et sitat fra Jaime Casap, Chief Education Evangelist i Google; » Ikke spør unge hva de ønsker å bli når de blir store. Spør heller om hvilket problem de ønsker å løse og hvilken kunnskap, ferdigheter og evner de trenger for løse problemet. «   Jeg har lenge gått å grublet på hva jeg skulle ønske var løst, for det er så utrolig mye. Jeg, som alle andre skulle selvsagt ønske at det ikke var hverken krig eller hungersnød i verden, eller at det fantes en medisin som kurerte alle typer sykdommer. Samtidig hadde jeg et ønske om å skrive om et problem som var realistisk å løse. Et problem som jeg, med mine kunnskaper og ferdigheter, kunne bidra til å løse. Siden jeg tar en Bachelor innen Pr- og samfunnspåvirkning er det naturlig for meg å være opptatt av både media, samfunn, politikk og ikke minst kommunikasjon. Jeg […]