eksamensbesvarelse

Eksamensbesvarelse i digital markedsføring

Jeg ønsker å dele min eksamensbesvarelse i Digital markedsføring med dere. Den 09. januar fikk vi vår første eksamen i faget Digital markedsføring. Dette var en individuell eksamen som teller så mye som 30% av sluttkarakteren. Vi har nå fått tilbake karakteren som jeg ble stor fornøyd med. Jeg tenkte derfor å dele besvarelsen min med dere, og håper dere finner det interessant! Jeg vil først presentere oppgaven og legger eksamensbesvarelsen min til slutt.

 

Oppgaven lyder som følger…..

Digital markedsføring er særpreget av at så å si alle transaksjoner er sporbare, noe som igjen betyr at de kan analyseres. Vi kan vite hva kunder ser på i en nettbutikk, hvor lang tid de bruker på ulike deler av butikken, hvilken vei de kom inn i butikken og selvfølgelig hva de har kjøpt.
Kommunikasjon mot kunder og interessenter kan styres ut fra prinsipper knyttet til demografisk segmentering, kontekstbasert segmentering eller relasjonsbasert segmentering. Denne siste gjør særlig bruk av sosiale medier.
Det siste året har utviklingen av kunstig intelligens kommet så langt at algoritmer skriver tekster som journalister ikke greier å skille fra tekster skrevet av andre journalister, de oversetter tekster nesten like godt som mennesker gjør og telefonselgere står øverst på lista over jobber som blir erstattet av kunstig intelligens.

Samtidig som verden digitaliseres endres menneskers hjerner lite, og en ting som er konstant er hvor mye oppmerksomhet vi kan bruke på forskjellige oppgaver. Du kan ikke både lese en bok og se en film samtidig, eller lukeparkere og samtidig skrive meldinger. En kan si at ”kampen om oppmerksomheten” har erstattet ”kampen for tilværelsen” i vårt samfunn.

I denne oppgaven skal du med momentene over som utgangspunkt designe en ny nettbutikk for dem som er interessert i å brygge øl hjemme. Butikken skal kunne selge ”alt” du trenger til hjemmebrygging. Ølbrygging er noe som krever kunnskap, og erfaring gjør mester. Har dette noe å si for hvordan du setter opp butikkonseptet ditt?

Rent konkret skulle vi ….. 

  1. Lag en beskrivelse av butikkens hovedkomponenter og hovedfunksjoner.
  2. Forklar hvordan du har tenkt å bidra til å senke brukernes transaksjonskostnadermest mulig.
  3. Forklar hvordan du har tenkt å skape nettverkseffekter.
  4. Forklar hvordan du har tenkt å utnytte sosiale medier i butikken din og hva dette har med fenomenet ”samarbeid” å gjøre slik du finner det beskrevet hos Howard Rheingold.
  5. Gjør en kort analyse av mulige risikofaktorer i prosjektet.

 

Ønsker du å lese min eksamensbesvarelse? Trykk her!

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *